Petri-Teczke Elżbieta

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu

Rok
Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego = Attempts to Implement the Technique of Management by Exception in the Sphere of Direct Production Management / Elżbieta PETRI-TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 113-129. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1988
Artykuły:
Rok
Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego = Attempts to Implement the Technique of Management by Exception in the Sphere of Direct Production Management / Elżbieta PETRI-TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 113-129. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1988
Rok
Petri-Teczke E., (1988), Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 113-129.
1988
Artykuły:
Rok
Petri-Teczke E., (1988), Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 113-129. 1988