Pieczonka Władysław

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

Rok
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1 / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, wykonawcy: Agata Augustyn, Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Paweł Paraponiak, Władysław Pieczonka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
2002
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku / J. Bukała, I. Cichocka, Władysław KĘDZIOR, Władysław Pieczonka // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 165-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
2000
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Władysław Pieczonka, Dorota Machnik, Krystyna Skwarczyńska, Joanna Węglarz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
2000
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products / Jarosław Świda, Władysław Pieczonka, Jan Krupa // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327). - S. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
1998
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996), s. 69-71. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
1996
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (1995), s. 52-55. - ISSN 0438-5403
1995
Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania = Władysław PIECZONKA, Krzesław STOKŁOSA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 66. - Dostępne tylko streszczenie
1988
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław Pieczonka // Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987), s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
1987
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1986
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1984
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku = Marek Gibiński, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 27-33. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych / Halina Kycieńska, Władysław PIECZONKA, Maria Magdalena Ramułt // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 55-63. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu = Morpholid of the Trans-trans-benzene-4-butadiene-1,3-carboxylic-1 Acid as Pepper Substitute / Władysław PIECZONKA, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]. - nr 109 (1978), s. 91-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1978
Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji = Statistical Analysis of the Fruit Wines Clarity Tests at the Various Stages of their Production / Zbigniew PASZEK, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 119-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1977
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKA // Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
1976
Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych = Some Problems Concerning Subject of Research of Science of Food Products / Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 299-308. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1976
Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych / Władysław PIECZONKA // Przemysł Spożywczy. - t. 29, nr 11 (1975), s. 439-442. - Streszcz., rez., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
1975
Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych / Władysław Pieczonka ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Kraków, 1974. - 92, [16] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1974
Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego = A Nephelometric Method of Evaluation of the Clarity of the Drinking Apple Juice / Władysław PIECZONKA, Ewa Ćwiękała // Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974), s. 121-124. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
1974
Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych = An Attempt at Quantification of Complex Indicator of Organoleptic Quality of Drinkable Fruit Juice / Leonard LITEWKA, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 25-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1972
Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera / Leonard LITEWKA, Władysław PIECZONKA, Wanda LATOŚ // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1971), s. 127-131 (1971), s. 127-131 (1971), s. 127-131. - Bibliogr.
1971
Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu = Statistical and Mathematical Interpretation of Taste Sharpness Intensity in Some Chosen Amides from Molar Concentration in 96,1° Ethanol / Krzesław STOKŁOSA, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 225-240. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1969
Rozdziały:
Rok
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku / J. Bukała, I. Cichocka, Władysław KĘDZIOR, Władysław Pieczonka // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 165-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3 2000
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products / Jarosław Świda, Władysław Pieczonka, Jan Krupa // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327). - S. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 1998
Artykuły:
Rok
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996), s. 69-71. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599 1996
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (1995), s. 52-55. - ISSN 0438-5403 1995
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław Pieczonka // Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987), s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X 1987
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1986
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1984
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku = Marek Gibiński, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 27-33. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych / Halina Kycieńska, Władysław PIECZONKA, Maria Magdalena Ramułt // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 55-63. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu = Morpholid of the Trans-trans-benzene-4-butadiene-1,3-carboxylic-1 Acid as Pepper Substitute / Władysław PIECZONKA, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]. - nr 109 (1978), s. 91-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1978
Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji = Statistical Analysis of the Fruit Wines Clarity Tests at the Various Stages of their Production / Zbigniew PASZEK, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 119-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1977
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKA // Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410 1976
Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych = Some Problems Concerning Subject of Research of Science of Food Products / Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 299-308. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1976
Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych / Władysław PIECZONKA // Przemysł Spożywczy. - t. 29, nr 11 (1975), s. 439-442. - Streszcz., rez., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X 1975
Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego = A Nephelometric Method of Evaluation of the Clarity of the Drinking Apple Juice / Władysław PIECZONKA, Ewa Ćwiękała // Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974), s. 121-124. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X 1974
Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych = An Attempt at Quantification of Complex Indicator of Organoleptic Quality of Drinkable Fruit Juice / Leonard LITEWKA, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 25-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125 1972
Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera / Leonard LITEWKA, Władysław PIECZONKA, Wanda LATOŚ // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1971), s. 127-131 (1971), s. 127-131 (1971), s. 127-131. - Bibliogr. 1971
Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu = Statistical and Mathematical Interpretation of Taste Sharpness Intensity in Some Chosen Amides from Molar Concentration in 96,1° Ethanol / Krzesław STOKŁOSA, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 225-240. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125 1969
Doktoraty:
Rok
Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych / Władysław Pieczonka ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Kraków, 1974. - 92, [16] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1974
Prace niepublikowane:
Rok
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1 / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, wykonawcy: Agata Augustyn, Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Paweł Paraponiak, Władysław Pieczonka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz. 2002
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Władysław Pieczonka, Dorota Machnik, Krystyna Skwarczyńska, Joanna Węglarz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz. 2000
Inne:
Rok
Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania = Władysław PIECZONKA, Krzesław STOKŁOSA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 66. - Dostępne tylko streszczenie 1988
Rok
Kędzior W., Augustyn A., Bukała J., Kudełka W., Paraponiak P., Pieczonka W., (2002), Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
2002
Bukała J., Cichocka I., Kędzior W., Pieczonka W., (2000), Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 165-170.
2000
Pieczonka W., Machnik D., Skwarczyńska K., Węglarz J., (2000), Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
2000
Świda J., Pieczonka W., Krupa J., (1998), Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich. [W:] Makarski (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 277-282.
1998
Pieczonka W., Świda J., (1996), Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski", nr 3, s. 69-71.
1996
Pieczonka W., Świda J., (1995), Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne, "Handel Wewnętrzny", R. 41, nr 5-6, s. 52-55.
1995
Pieczonka W., Stokłosa K., (1988), Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 66.
1988
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1987), Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania, "Przemysł Spożywczy", t. 41, nr 3, s. 87-89.
1987
Borowiec W., Gołębiowski T., Pieczonka W., (1986), Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 103-111.
1986
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1984), Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 65-77.
1984
Gibiński M., Pieczonka W., (1980), Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 27-33.
1980
Kycieńska H., Pieczonka W., Ramułt M., (1980), Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 55-63.
1980
Pieczonka W., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1978), Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 91-95.
1978
Paszek Z., Pieczonka W., (1977), Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 119-126.
1977
Borowiec W., Feczko J., Pieczonka W., (1976), Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 6, s. 305-307.
1976
Pieczonka W., (1976), Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 299-308.
1976
Pieczonka W., (1975), Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych, "Przemysł Spożywczy", t. 29, nr 11, s. 439-442.
1975
Pieczonka W., (1974), Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych, Prom. Litewka L., Kraków : , 92, [16] k.
1974
Pieczonka W., Ćwiękała E., (1974), Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego, "Przemysł Spożywczy", t. 28, nr 3, s. 121-124.
1974
Litewka L., Pieczonka W., (1972), Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 25-30.
1972
Litewka L., Pieczonka W., Latoś W., (1971), Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 127-131.
1971
Stokłosa K., Pieczonka W., (1969), Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 225-240.
1969
Rozdziały:
Rok
Bukała J., Cichocka I., Kędzior W., Pieczonka W., (2000), Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 165-170. 2000
Świda J., Pieczonka W., Krupa J., (1998), Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich. [W:] Makarski (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 277-282. 1998
Artykuły:
Rok
Pieczonka W., Świda J., (1996), Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski", nr 3, s. 69-71. 1996
Pieczonka W., Świda J., (1995), Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne, "Handel Wewnętrzny", R. 41, nr 5-6, s. 52-55. 1995
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1987), Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania, "Przemysł Spożywczy", t. 41, nr 3, s. 87-89. 1987
Borowiec W., Gołębiowski T., Pieczonka W., (1986), Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 103-111. 1986
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1984), Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 65-77. 1984
Gibiński M., Pieczonka W., (1980), Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 27-33. 1980
Kycieńska H., Pieczonka W., Ramułt M., (1980), Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 55-63. 1980
Pieczonka W., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1978), Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 91-95. 1978
Paszek Z., Pieczonka W., (1977), Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 119-126. 1977
Borowiec W., Feczko J., Pieczonka W., (1976), Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 6, s. 305-307. 1976
Pieczonka W., (1976), Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 299-308. 1976
Pieczonka W., (1975), Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych, "Przemysł Spożywczy", t. 29, nr 11, s. 439-442. 1975
Pieczonka W., Ćwiękała E., (1974), Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego, "Przemysł Spożywczy", t. 28, nr 3, s. 121-124. 1974
Litewka L., Pieczonka W., (1972), Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 25-30. 1972
Litewka L., Pieczonka W., Latoś W., (1971), Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 127-131. 1971
Stokłosa K., Pieczonka W., (1969), Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 225-240. 1969
Doktoraty:
Rok
Pieczonka W., (1974), Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych, Prom. Litewka L., Kraków : , 92, [16] k. 1974
Prace niepublikowane:
Rok
Kędzior W., Augustyn A., Bukała J., Kudełka W., Paraponiak P., Pieczonka W., (2002), Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k. 2002
Pieczonka W., Machnik D., Skwarczyńska K., Węglarz J., (2000), Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k. 2000
Inne:
Rok
Pieczonka W., Stokłosa K., (1988), Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 66. 1988