Oyrzanowski Bronisław

Katedra Gospodarki Regionalnej

Rok
Handel zagraniczny a rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się na przykładzie arabskich krajów Afryki Północnej / Ewa Miklaszewska ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1988. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1988
Ocena niezawodności i koszty zawodnego działania wybranych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku / Alicja Dębska-Dziuba ; Promotor: Bronisław Oyrzanowski. - Kraków, 1983. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
Integracja ekonomiczna w Afryce Zachodniej, Środkowej i Wschodniej / Tadeusz Wawak ; Promotor: [Bronisław OYRZANOWSKI]. - Kraków, 1978. - XVI, 363 k. : il. ; 30 cm + Załącznik: 12 tabl. - Bibliogr.
1978
Wstęp do badania problemów krajów niedorozwiniętych = An Introduction to the Study of the Problems of Underdeveloped Countries / Bronisław OYRZANOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 2 (1961), s. 93-136. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1961
Zagadnienie inflacji w socjalizmie = Problem of inflation under socialism / Bronisław OYRZANOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 1 (1960), s. 73-85. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1960
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce / Emil LUCHTER ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1959. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1959
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce / Antoni FAJFEREK ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1958. - IV k., 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1958
O nowy program ekonomii politycznej / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - nr 2 (1957), s. R. 1, 141-147
1957
Z zagadnień planowania równomiernego rozwoju regionów w socjalizmie = Some Problems of Planning Even Regional Development / Bronisław OYRZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 23-43. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1957
Perspektywiczne planowanie rozwoju i lokalizacji sieci kolejowej / Ryszard Domański ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1957. - 315 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1957
Z problemów górnictwa węglowego w Anglii = The Problems of Coal-mining in England / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 7 (1957), s. 25-54. - Rez., summ.
1957
Po raz ostatni o teorii ilościowej w socjaliźmie = Closing the Discussion on the Quantitative Theory in the Socialist Economy / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 10 (1957), s. 113-123. - Rez., summ.
1957
Jeszcze raz o teorii pieniądza i inflacji = Further Discussion of Theory of Money and Inflation / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957), s. 155-173. - Rez., summ.
1957
O wielkości, kompleksowości i specjalizacji regionów = Size, Complexity and Specialization of Regions / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 8 (1957), s. 91-100. - Rez., summ.
1957
Walka z niebezpieczeństwem inflacji = The Struggle against the Danger of Inflation / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 1 (1957), s. 7-26. - Rez., summ.
1957
Zasady lokalizacji kolei : zagadnienia perspektywicznego planowania rozwoju sieci kolejowej / Ryszard Domański ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1955. - VI, 381, XIII k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 11 k. - Bibliogr.
1955
Artykuły:
Rok
Wstęp do badania problemów krajów niedorozwiniętych = An Introduction to the Study of the Problems of Underdeveloped Countries / Bronisław OYRZANOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 2 (1961), s. 93-136. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X 1961
Zagadnienie inflacji w socjalizmie = Problem of inflation under socialism / Bronisław OYRZANOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 1 (1960), s. 73-85. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X 1960
Z zagadnień planowania równomiernego rozwoju regionów w socjalizmie = Some Problems of Planning Even Regional Development / Bronisław OYRZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 23-43. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125 1957
Z problemów górnictwa węglowego w Anglii = The Problems of Coal-mining in England / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 7 (1957), s. 25-54. - Rez., summ. 1957
Walka z niebezpieczeństwem inflacji = The Struggle against the Danger of Inflation / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 1 (1957), s. 7-26. - Rez., summ. 1957
Doktoraty:
Rok
Handel zagraniczny a rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się na przykładzie arabskich krajów Afryki Północnej / Ewa Miklaszewska ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1988. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1988
Ocena niezawodności i koszty zawodnego działania wybranych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku / Alicja Dębska-Dziuba ; Promotor: Bronisław Oyrzanowski. - Kraków, 1983. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Integracja ekonomiczna w Afryce Zachodniej, Środkowej i Wschodniej / Tadeusz Wawak ; Promotor: [Bronisław OYRZANOWSKI]. - Kraków, 1978. - XVI, 363 k. : il. ; 30 cm + Załącznik: 12 tabl. - Bibliogr. 1978
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce / Emil LUCHTER ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1959. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1959
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce / Antoni FAJFEREK ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1958. - IV k., 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1958
Perspektywiczne planowanie rozwoju i lokalizacji sieci kolejowej / Ryszard Domański ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1957. - 315 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1957
Zasady lokalizacji kolei : zagadnienia perspektywicznego planowania rozwoju sieci kolejowej / Ryszard Domański ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1955. - VI, 381, XIII k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 11 k. - Bibliogr. 1955
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
O nowy program ekonomii politycznej / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - nr 2 (1957), s. R. 1, 141-147 1957
Po raz ostatni o teorii ilościowej w socjaliźmie = Closing the Discussion on the Quantitative Theory in the Socialist Economy / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 10 (1957), s. 113-123. - Rez., summ. 1957
Jeszcze raz o teorii pieniądza i inflacji = Further Discussion of Theory of Money and Inflation / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957), s. 155-173. - Rez., summ. 1957
O wielkości, kompleksowości i specjalizacji regionów = Size, Complexity and Specialization of Regions / Bronisław OYRZANOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 8 (1957), s. 91-100. - Rez., summ. 1957
Rok
Miklaszewska E., (1988), Handel zagraniczny a rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się na przykładzie arabskich krajów Afryki Północnej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 217 k.
1988
Dębska-Dziuba A., (1983), Ocena niezawodności i koszty zawodnego działania wybranych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 198 k.
1983
Wawak T., (1978), Integracja ekonomiczna w Afryce Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , XVI, 363 k.
1978
Oyrzanowski B., (1961), Wstęp do badania problemów krajów niedorozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 2, s. 93-136.
1961
Oyrzanowski B., (1960), Zagadnienie inflacji w socjalizmie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 1, s. 73-85.
1960
Luchter E., (1959), Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 237 k.
1959
Fajferek A., (1958), Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , IV k., 252 k.
1958
Oyrzanowski B., (1957), O nowy program ekonomii politycznej, "Myśl Gospodarcza", nr 2, s. R. 1, 141-147.
1957
Oyrzanowski B., (1957), Z zagadnień planowania równomiernego rozwoju regionów w socjalizmie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 23-43.
1957
Domański R., (1957), Perspektywiczne planowanie rozwoju i lokalizacji sieci kolejowej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 315 k.
1957
Oyrzanowski B., (1957), Z problemów górnictwa węglowego w Anglii, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 7, s. 25-54.
1957
Oyrzanowski B., (1957), Po raz ostatni o teorii ilościowej w socjaliźmie, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 10, s. 113-123.
1957
Oyrzanowski B., (1957), Jeszcze raz o teorii pieniądza i inflacji, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 5, s. 155-173.
1957
Oyrzanowski B., (1957), O wielkości, kompleksowości i specjalizacji regionów, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 8, s. 91-100.
1957
Oyrzanowski B., (1957), Walka z niebezpieczeństwem inflacji, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 1, s. 7-26.
1957
Domański R., (1955), Zasady lokalizacji kolei: zagadnienia perspektywicznego planowania rozwoju sieci kolejowej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , VI, 381, XIII k.
1955
Artykuły:
Rok
Oyrzanowski B., (1961), Wstęp do badania problemów krajów niedorozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 2, s. 93-136. 1961
Oyrzanowski B., (1960), Zagadnienie inflacji w socjalizmie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 1, s. 73-85. 1960
Oyrzanowski B., (1957), Z zagadnień planowania równomiernego rozwoju regionów w socjalizmie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 23-43. 1957
Oyrzanowski B., (1957), Z problemów górnictwa węglowego w Anglii, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 7, s. 25-54. 1957
Oyrzanowski B., (1957), Walka z niebezpieczeństwem inflacji, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 1, s. 7-26. 1957
Doktoraty:
Rok
Miklaszewska E., (1988), Handel zagraniczny a rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się na przykładzie arabskich krajów Afryki Północnej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 217 k. 1988
Dębska-Dziuba A., (1983), Ocena niezawodności i koszty zawodnego działania wybranych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 198 k. 1983
Wawak T., (1978), Integracja ekonomiczna w Afryce Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , XVI, 363 k. 1978
Luchter E., (1959), Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 237 k. 1959
Fajferek A., (1958), Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , IV k., 252 k. 1958
Domański R., (1957), Perspektywiczne planowanie rozwoju i lokalizacji sieci kolejowej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 315 k. 1957
Domański R., (1955), Zasady lokalizacji kolei: zagadnienia perspektywicznego planowania rozwoju sieci kolejowej, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , VI, 381, XIII k. 1955
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Oyrzanowski B., (1957), O nowy program ekonomii politycznej, "Myśl Gospodarcza", nr 2, s. R. 1, 141-147. 1957
Oyrzanowski B., (1957), Po raz ostatni o teorii ilościowej w socjaliźmie, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 10, s. 113-123. 1957
Oyrzanowski B., (1957), Jeszcze raz o teorii pieniądza i inflacji, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 5, s. 155-173. 1957
Oyrzanowski B., (1957), O wielkości, kompleksowości i specjalizacji regionów, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 8, s. 91-100. 1957