Madej Wojciech

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

Rok
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1985
Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki / Wojciech MADEJ ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1979. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1979
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Wojciech MADEJ // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 11-19
1978
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1977
Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową = Prognostics for Technological Development Founded on Patent Information / Wojciech MADEJ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 107-109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1976
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization / Wojciech MADEJ, Małgorzata Wąsik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 171-190. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1972
Rozdziały:
Rok
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Wojciech MADEJ // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 11-19 1978
Artykuły:
Rok
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1985
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1977
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization / Wojciech MADEJ, Małgorzata Wąsik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 171-190. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125 1972
Doktoraty:
Rok
Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki / Wojciech MADEJ ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1979. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1979
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową = Prognostics for Technological Development Founded on Patent Information / Wojciech MADEJ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 107-109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X 1976
Rok
Madej W., (1985), Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 121-134.
1985
Madej W., (1979), Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 206 k.
1979
Madej W., (1978), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19.
1978
Madej W., (1977), Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 67-85.
1977
Madej W., (1976), Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 107-109.
1976
Madej W., Wąsik M., (1972), Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 171-190.
1972
Rozdziały:
Rok
Madej W., (1978), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19. 1978
Artykuły:
Rok
Madej W., (1985), Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 121-134. 1985
Madej W., (1977), Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 67-85. 1977
Madej W., Wąsik M., (1972), Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 171-190. 1972
Doktoraty:
Rok
Madej W., (1979), Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 206 k. 1979
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Madej W., (1976), Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 107-109. 1976