Stawiska Małgorzata

Wydział Finansów, Katedra Matematyki,

Rok
Własności semantyczne rachunku modalnego S9 = Semantic Properties of the Modal Calculus S9 / Małgorzata STAWISKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 365 (1992), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1992
Artykuły:
Rok
Własności semantyczne rachunku modalnego S9 = Semantic Properties of the Modal Calculus S9 / Małgorzata STAWISKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 365 (1992), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1992
Rok
Stawiska M., (1992), Własności semantyczne rachunku modalnego S9, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 365, s. 5-12.
1992
Artykuły:
Rok
Stawiska M., (1992), Własności semantyczne rachunku modalnego S9, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 365, s. 5-12. 1992