Woźniakiewicz Teresa

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii

Rok
Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = Effect of Soil Microflora on the Decomposition of Plastic Films Used for Packaging / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa Woźniakiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1998
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 137, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-09-7
1997
Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 14 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1996
Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 122. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
1995
Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [18] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1995
Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych = Microbiological Evaluation of Vegetable-Meat Canned Products / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 55-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1992
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1991
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1990
Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową = Degree of Psychrotrophic Microflora Infection of Selected Ready-to-Serve Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 49-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1990
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1989
Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 79. - Dostępne tylko streszczenie
1988
Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenia
1987
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 124-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
1986
Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej = Microbiological Evaluation of Minced Meat at Domination of Psychotrophis Microflora / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 123-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1986
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1983. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
Podłoża / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 129-143
1982
Barwniki i odczynniki / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 125-128
1982
Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 27-53
1982
Mikroflora produktów spożywczych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 86-111
1982
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures / Alicja MIŁKOWSKA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków = Fungus Contamination of Selected Cosmetics Containers / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 61-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej : skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 92 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1978
Książki:
Rok
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 137, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-09-7 1997
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1991
Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej : skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 92 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1978
Rozdziały:
Rok
Podłoża / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 129-143 1982
Barwniki i odczynniki / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 125-128 1982
Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 27-53 1982
Mikroflora produktów spożywczych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 86-111 1982
Artykuły:
Rok
Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = Effect of Soil Microflora on the Decomposition of Plastic Films Used for Packaging / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa Woźniakiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1998
Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych = Microbiological Evaluation of Vegetable-Meat Canned Products / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 55-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1992
Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową = Degree of Psychrotrophic Microflora Infection of Selected Ready-to-Serve Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 49-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1990
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1989
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 124-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902 1986
Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej = Microbiological Evaluation of Minced Meat at Domination of Psychotrophis Microflora / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 123-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1986
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures / Alicja MIŁKOWSKA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków = Fungus Contamination of Selected Cosmetics Containers / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 61-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Doktoraty:
Rok
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1983. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Prace niepublikowane:
Rok
Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 14 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1996
Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [18] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1995
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1990
Inne:
Rok
Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 122. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7 1995
Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 79. - Dostępne tylko streszczenie 1988
Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenia 1987
Rok
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1998), Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 510, s. 47-60.
1998
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1997), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 137, [1] s.
1997
Woźniakiewicz T., (1996), Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 k.
1996
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122.
1995
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [18] k.
1995
Woźniakiewicz T., (1992), Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 55-59.
1992
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1991), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149, [1] s.
1991
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
1990
Woźniakiewicz T., (1990), Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 49-56.
1990
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1989), Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 47-56.
1989
Woźniakiewicz T., (1988), Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 79.
1988
Woźniakiewicz T., (1987), Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 20.
1987
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1986), Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 124-133.
1986
Woźniakiewicz T., (1986), Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 123-134.
1986
Woźniakiewicz T., (1983), Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 93 k.
1983
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Podłoża. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-143.
1982
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Barwniki i odczynniki. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-128.
1982
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-53.
1982
Woźniakiewicz T., (1982), Mikroflora produktów spożywczych. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-111.
1982
Miłkowska A., Woźniakiewicz T., (1980), Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 53-59.
1980
Woźniakiewicz T., (1980), Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 61-66.
1980
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1978), Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej: skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 s.
1978
Książki:
Rok
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1997), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 137, [1] s. 1997
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1991), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149, [1] s. 1991
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1978), Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej: skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 s. 1978
Rozdziały:
Rok
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Podłoża. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-143. 1982
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Barwniki i odczynniki. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-128. 1982
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-53. 1982
Woźniakiewicz T., (1982), Mikroflora produktów spożywczych. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-111. 1982
Artykuły:
Rok
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1998), Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 510, s. 47-60. 1998
Woźniakiewicz T., (1992), Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 55-59. 1992
Woźniakiewicz T., (1990), Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 49-56. 1990
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1989), Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 47-56. 1989
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1986), Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 124-133. 1986
Woźniakiewicz T., (1986), Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 123-134. 1986
Miłkowska A., Woźniakiewicz T., (1980), Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 53-59. 1980
Woźniakiewicz T., (1980), Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 61-66. 1980
Doktoraty:
Rok
Woźniakiewicz T., (1983), Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 93 k. 1983
Prace niepublikowane:
Rok
Woźniakiewicz T., (1996), Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 k. 1996
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [18] k. 1995
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k. 1990
Inne:
Rok
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122. 1995
Woźniakiewicz T., (1988), Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 79. 1988
Woźniakiewicz T., (1987), Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 20. 1987