Kolanowski Tomasz

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości

Rok
Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym = Agricultural Tax - Reliefs and Exemptions / Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999), s. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1999
Kształtowanie się systemu podatku rolnego w Polsce w latach 1944-1950 = Evolution of the System of Farming Tax in Poland in the Years 1944-1950 / Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 61-75. - Summ. - ISSN 0208-7944
1997
Konkurencja na rynku produktów rolniczych = Competition in Farming Produce Market / Stanisław CIEŚLA, Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 29-36. - Summ. - ISSN 0208-7944
1997
Możliwości zastosowania marketingu-mix w gospodarstwie rolnym = Possibility of Application of Marketing Mix in Farms' Management / Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994), s. 41-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Artykuły:
Rok
Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym = Agricultural Tax - Reliefs and Exemptions / Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999), s. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1999
Kształtowanie się systemu podatku rolnego w Polsce w latach 1944-1950 = Evolution of the System of Farming Tax in Poland in the Years 1944-1950 / Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 61-75. - Summ. - ISSN 0208-7944 1997
Konkurencja na rynku produktów rolniczych = Competition in Farming Produce Market / Stanisław CIEŚLA, Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 29-36. - Summ. - ISSN 0208-7944 1997
Możliwości zastosowania marketingu-mix w gospodarstwie rolnym = Possibility of Application of Marketing Mix in Farms' Management / Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994), s. 41-49. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Rok
Kolanowski T., (1999), Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 37-46.
1999
Kolanowski T., (1997), Kształtowanie się systemu podatku rolnego w Polsce w latach 1944-1950, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 61-75.
1997
Cieśla S., Kolanowski T., (1997), Konkurencja na rynku produktów rolniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 29-36.
1997
Kolanowski T., (1994), Możliwości zastosowania marketingu-mix w gospodarstwie rolnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 425, s. 41-49.
1994
Artykuły:
Rok
Kolanowski T., (1999), Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 37-46. 1999
Kolanowski T., (1997), Kształtowanie się systemu podatku rolnego w Polsce w latach 1944-1950, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 61-75. 1997
Cieśla S., Kolanowski T., (1997), Konkurencja na rynku produktów rolniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 29-36. 1997
Kolanowski T., (1994), Możliwości zastosowania marketingu-mix w gospodarstwie rolnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 425, s. 41-49. 1994