Winiarski Władysław ORCID

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu,

Rok
Metoda rozliczania wewnętrznych jednostek przedsiębiorstwa w warunkach reformy (na przykładzie Huty im. Lenina) = Settling Method of the Enterprises Departments Under Conditions of the Reform : (on Example of the Lenin Foundry) / Władysław WINIARSKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 26, nr 2 (270) (1985), s. 29-39. - ISSN 0137-5555
1985
Przekształcanie profilu produkcyjnego Huty im. Lenina = Transformation of Production Profile of the Lenin Steel Works / Władysław WINIARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 191-214. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1983
Planowanie i analiza działalności przedsiębiorstwa przemysłowego / Władysław WINIARSKI // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 40-57. - Bibliogr.
1979
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks / Władysław WINIARSKI, Maria SIERPIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979), s. 19-33. - ISSN 0079-578X
1979
Kierunki usprawniania systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa hutniczego = On the Directions in the Improvement of the Economic and Financial System in a Metallurgical Enterprise / Władysław WINIARSKI, Stanisław Suchoński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 106 (1978), s. 109-125. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1978
Niektóre kierunki racjonalizacji zużycia stali (na przykładzie przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim) = Manche Richtungen der Stahlverbrauchsrationalisierung = Some Directions of Rationalization of Steel Consumption / Władysław WINIARSKI // Gospodarka Materiałowa. - nr 6 (602) (1976), s. 188-192. - ISSN 0017-2405
1976
Efekty ekonomiczne przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim / Władysław WINIARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 22-36. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
1976
Wdrażanie nowych zasad ekonomiczno-naukowych w przedsiębiorstwie hutniczym / Stanisław Suchoński, Władysław WINIARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 335-352. - Bibliogr.
1976
Doświadczenia współpracy z nauką / Władysław WINIARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1975), s. 121-128. - ISSN 0079-578X
1975
Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego / Władysław Winiarski ; . - Kraków : , 1959. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ludwik MAYRE. - Bibliogr.
1959
Rozdziały:
Rok
Planowanie i analiza działalności przedsiębiorstwa przemysłowego / Władysław WINIARSKI // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 40-57. - Bibliogr. 1979
Wdrażanie nowych zasad ekonomiczno-naukowych w przedsiębiorstwie hutniczym / Stanisław Suchoński, Władysław WINIARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 335-352. - Bibliogr. 1976
Artykuły:
Rok
Metoda rozliczania wewnętrznych jednostek przedsiębiorstwa w warunkach reformy (na przykładzie Huty im. Lenina) = Settling Method of the Enterprises Departments Under Conditions of the Reform : (on Example of the Lenin Foundry) / Władysław WINIARSKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 26, nr 2 (270) (1985), s. 29-39. - ISSN 0137-5555 1985
Przekształcanie profilu produkcyjnego Huty im. Lenina = Transformation of Production Profile of the Lenin Steel Works / Władysław WINIARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 191-214. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1983
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks / Władysław WINIARSKI, Maria SIERPIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979), s. 19-33. - ISSN 0079-578X 1979
Kierunki usprawniania systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa hutniczego = On the Directions in the Improvement of the Economic and Financial System in a Metallurgical Enterprise / Władysław WINIARSKI, Stanisław Suchoński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 106 (1978), s. 109-125. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1978
Niektóre kierunki racjonalizacji zużycia stali (na przykładzie przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim) = Manche Richtungen der Stahlverbrauchsrationalisierung = Some Directions of Rationalization of Steel Consumption / Władysław WINIARSKI // Gospodarka Materiałowa. - nr 6 (602) (1976), s. 188-192. - ISSN 0017-2405 1976
Efekty ekonomiczne przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim / Władysław WINIARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 22-36. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X 1976
Doktoraty:
Rok
Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego / Władysław Winiarski ; . - Kraków : , 1959. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ludwik MAYRE. - Bibliogr. 1959
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Doświadczenia współpracy z nauką / Władysław WINIARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1975), s. 121-128. - ISSN 0079-578X 1975
Rok
Winiarski W., (1985), Metoda rozliczania wewnętrznych jednostek przedsiębiorstwa w warunkach reformy (na przykładzie Huty im. Lenina), "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 26, nr 2 (270), s. 29-39.
1985
Winiarski W., (1983), Przekształcanie profilu produkcyjnego Huty im. Lenina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 191-214.
1983
Winiarski W., (1979), Planowanie i analiza działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 40-57.
1979
Winiarski W., Sierpińska M., (1979), Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne), "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 19-33.
1979
Winiarski W., Suchoński S., (1978), Kierunki usprawniania systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa hutniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 109-125.
1978
Winiarski W., (1976), Niektóre kierunki racjonalizacji zużycia stali (na przykładzie przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim), "Gospodarka Materiałowa", nr 6 (602), s. 188-192.
1976
Winiarski W., (1976), Efekty ekonomiczne przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 22-36.
1976
Suchoński S., Winiarski W., (1976), Wdrażanie nowych zasad ekonomiczno-naukowych w przedsiębiorstwie hutniczym. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 335-352.
1976
Winiarski W., (1975), Doświadczenia współpracy z nauką, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 121-128.
1975
Winiarski W., (1959), Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego, Prom. Mayre L., Kraków : , 318 k.
1959
Rozdziały:
Rok
Winiarski W., (1979), Planowanie i analiza działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 40-57. 1979
Suchoński S., Winiarski W., (1976), Wdrażanie nowych zasad ekonomiczno-naukowych w przedsiębiorstwie hutniczym. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 335-352. 1976
Artykuły:
Rok
Winiarski W., (1985), Metoda rozliczania wewnętrznych jednostek przedsiębiorstwa w warunkach reformy (na przykładzie Huty im. Lenina), "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 26, nr 2 (270), s. 29-39. 1985
Winiarski W., (1983), Przekształcanie profilu produkcyjnego Huty im. Lenina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 191-214. 1983
Winiarski W., Sierpińska M., (1979), Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne), "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 19-33. 1979
Winiarski W., Suchoński S., (1978), Kierunki usprawniania systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa hutniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 109-125. 1978
Winiarski W., (1976), Niektóre kierunki racjonalizacji zużycia stali (na przykładzie przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim), "Gospodarka Materiałowa", nr 6 (602), s. 188-192. 1976
Winiarski W., (1976), Efekty ekonomiczne przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 22-36. 1976
Doktoraty:
Rok
Winiarski W., (1959), Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego, Prom. Mayre L., Kraków : , 318 k. 1959
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Winiarski W., (1975), Doświadczenia współpracy z nauką, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 121-128. 1975