Bąbka Zuzanna

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii,

Rok
Pielgrzymka pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego do grobu Papieża Jana Pawła II, 21-27.09.2009r. / Halina i Zuzanna // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 40. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
2009
Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych = Metal Contents of Cosmetic Creams / Jacek KANIEWSKI, Jerzy SZAKIEL, Zuzanna BĄBKA, Anna KĘDZIORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 630 (2003), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2003
Artykuły:
Rok
Pielgrzymka pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego do grobu Papieża Jana Pawła II, 21-27.09.2009r. / Halina i Zuzanna // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 40. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757 2009
Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych = Metal Contents of Cosmetic Creams / Jacek KANIEWSKI, Jerzy SZAKIEL, Zuzanna BĄBKA, Anna KĘDZIORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 630 (2003), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 2003
Rok
Wojnarowska H., Bąbka Z., (2009), Pielgrzymka pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego do grobu Papieża Jana Pawła II, 21-27.09.2009r., "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 40; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
2009
Kaniewski J., Szakiel J., Bąbka Z., Kędziora A., (2003), Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 630, s. 27-40.
2003
Artykuły:
Rok
Wojnarowska H., Bąbka Z., (2009), Pielgrzymka pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego do grobu Papieża Jana Pawła II, 21-27.09.2009r., "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 40; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3 2009
Kaniewski J., Szakiel J., Bąbka Z., Kędziora A., (2003), Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 630, s. 27-40. 2003