Hejnar Jerzy

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej