Długosz Krystyna

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego,