Borowiec Wiesław

Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa,

Rok
Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania = Changes in the Quality of Layer-Cakes of Wafer and Sugar-Glair Filling During Storing / Wiesław BOROWIEC, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZZmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania = Changes in the Quality of Layer-Cakes of Wafer and Sugar-Glair Filling During Storing / Wiesław BOROWIEC, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 5-12nr 321 (1990), s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
1990
Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych = Current State of Studies on the Use of Conductometric Methods for the Evaluation of Quality of Fruit and Vegetable Products / Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989), s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1989
Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania = Studies on the Changes in the Quality of Wafers with Cocoa Icing During Storage / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Wiesław BOROWIECBadania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania = Studies on the Changes in the Quality of Wafers with Cocoa Icing During Storage / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 280 (1989), s. 81-89nr 280 (1989), s. 81-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
1989
Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych / Wiesław BOROWIEC // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
1988
Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych / T. GOŁĘBIOWSKI, W. BOROWIEC // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenia
1987
Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe) / W. BOROWIEC // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenia
1987
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKAPróba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKAPróba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 103-111nr 224 (1986), s. 103-111nr 224 (1986), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
1986
Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych) = Studies on the Dynamic Viscosity of Clarified (Pection Free) Fruit Juices / Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 134-139. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
1986
Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki / W. BOROWIEC // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 84. - Dostępne tylko streszczenie
1985
Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIECRola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 53-64nr 189 (1984), s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
1984
Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych / Wiesław BOROWIEC ; Promotor: Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Kraków, 1982. - 258 k., [17] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1982
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja JakubasZastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja JakubasZastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja JakubasZastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja Jakubas // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 65-77nr 130 (1980), s. 65-77nr 130 (1980), s. 65-77nr 130 (1980), s. 65-77. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-79440208-7944
1980
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIECZastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 185-201nr 128 (1980), s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
1980
Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego / Jolanta Kocyan, Wiesław BOROWIECWpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego / Jolanta Kocyan, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 35-43nr 130 (1980), s. 35-43. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
1980
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKAZastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKAZastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKA // Przegląd WłókienniczyPrzegląd WłókienniczyPrzegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-24100033-24100033-2410
1976
Artykuły:
Rok
Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania = Changes in the Quality of Layer-Cakes of Wafer and Sugar-Glair Filling During Storing / Wiesław BOROWIEC, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZZmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania = Changes in the Quality of Layer-Cakes of Wafer and Sugar-Glair Filling During Storing / Wiesław BOROWIEC, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 5-12nr 321 (1990), s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944 1990
Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych = Current State of Studies on the Use of Conductometric Methods for the Evaluation of Quality of Fruit and Vegetable Products / Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989), s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1989
Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania = Studies on the Changes in the Quality of Wafers with Cocoa Icing During Storage / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Wiesław BOROWIECBadania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania = Studies on the Changes in the Quality of Wafers with Cocoa Icing During Storage / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 280 (1989), s. 81-89nr 280 (1989), s. 81-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944 1989
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKAPróba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKAPróba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 103-111nr 224 (1986), s. 103-111nr 224 (1986), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944 1986
Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych) = Studies on the Dynamic Viscosity of Clarified (Pection Free) Fruit Juices / Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 134-139. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902 1986
Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIECRola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 53-64nr 189 (1984), s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944 1984
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja JakubasZastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja JakubasZastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja JakubasZastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja Jakubas // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 65-77nr 130 (1980), s. 65-77nr 130 (1980), s. 65-77nr 130 (1980), s. 65-77. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-79440208-7944 1980
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIECZastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 185-201nr 128 (1980), s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944 1980
Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego / Jolanta Kocyan, Wiesław BOROWIECWpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego / Jolanta Kocyan, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 35-43nr 130 (1980), s. 35-43. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944 1980
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKAZastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKAZastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKA // Przegląd WłókienniczyPrzegląd WłókienniczyPrzegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-24100033-24100033-2410 1976
Doktoraty:
Rok
Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych / Wiesław BOROWIEC ; Promotor: Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Kraków, 1982. - 258 k., [17] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1982
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych / Wiesław BOROWIEC // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie 1988
Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych / T. GOŁĘBIOWSKI, W. BOROWIEC // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenia 1987
Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe) / W. BOROWIEC // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenia 1987
Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki / W. BOROWIEC // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 84. - Dostępne tylko streszczenie 1985
Rok
Borowiec W., Lisińska-Kuśnierz M., (1990), Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 5-12.
1990
Borowiec W., (1989), Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 83-93.
1989
Lisińska-Kuśnierz M., Borowiec W., (1989), Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 81-89.
1989
Borowiec W., (1988), Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 21.
1988
Gołębiowski T., Borowiec W., (1987), Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 36.
1987
Borowiec W., (1987), Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 35.
1987
Borowiec W., Gołębiowski T., Pieczonka W., (1986), Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 103-111.
1986
Borowiec W., (1986), Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 134-139.
1986
Borowiec W., (1985), Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 84.
1985
Borowiec W., Gołębiowski T., (1984), Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 53-64.
1984
Borowiec W., (1982), Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych, Prom. Gołębiowski T., Kraków : , 258 k., [17] k.
1982
Bańkowska-Pennar H., Borowiec W., Dobosz A., Jakubas A., (1980), Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 65-77.
1980
Gołębiowski T., Borowiec W., (1980), Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 185-201.
1980
Kocyan J., Borowiec W., (1980), Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 35-43.
1980
Borowiec W., Feczko J., Pieczonka W., (1976), Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 6, s. 305-307.
1976
Artykuły:
Rok
Borowiec W., Lisińska-Kuśnierz M., (1990), Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 5-12. 1990
Borowiec W., (1989), Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 83-93. 1989
Lisińska-Kuśnierz M., Borowiec W., (1989), Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 81-89. 1989
Borowiec W., Gołębiowski T., Pieczonka W., (1986), Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 103-111. 1986
Borowiec W., (1986), Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 134-139. 1986
Borowiec W., Gołębiowski T., (1984), Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 53-64. 1984
Bańkowska-Pennar H., Borowiec W., Dobosz A., Jakubas A., (1980), Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 65-77. 1980
Gołębiowski T., Borowiec W., (1980), Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 185-201. 1980
Kocyan J., Borowiec W., (1980), Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 35-43. 1980
Borowiec W., Feczko J., Pieczonka W., (1976), Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 6, s. 305-307. 1976
Doktoraty:
Rok
Borowiec W., (1982), Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych, Prom. Gołębiowski T., Kraków : , 258 k., [17] k. 1982
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Borowiec W., (1988), Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 21. 1988
Gołębiowski T., Borowiec W., (1987), Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 36. 1987
Borowiec W., (1987), Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 35. 1987
Borowiec W., (1985), Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 84. 1985