Bursztyn Marian ORCID

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki

Rok
The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 189-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
2018
Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży = Educational Space of the Family and Adolescent Health Risk Behaviors / Marian BURSZTYN // W: Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych / red. Małgorzata Dubis. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie). - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64527-67-8
2017
The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 301-311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
2017
Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 241-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
2016
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = Organisational Values and Employee Involvement / Marian BURSZTYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899. - ISSN 1898-6447
2015
Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka = The Importance of the Values in the Child's Upbringing / Marian BURSZTYN // W: Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015. - S. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0
2015
Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 229-237. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
2014
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników / Marian BURSZTYN // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 69-76. - Bibliogr.
2014
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
2013
Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 123-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
2013
Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 629-642. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
2011
Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów / Marian BURSZTYN // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 17-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
2011
Rozdziały:
Rok
The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 189-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf 2018
Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży = Educational Space of the Family and Adolescent Health Risk Behaviors / Marian BURSZTYN // W: Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych / red. Małgorzata Dubis. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie). - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64527-67-8 2017
The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 301-311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1 2017
Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 241-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf 2016
Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka = The Importance of the Values in the Child's Upbringing / Marian BURSZTYN // W: Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015. - S. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0 2015
Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 229-237. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf 2014
Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 123-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8 2013
Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 629-642. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5 2011
Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów / Marian BURSZTYN // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 17-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3 2011
Artykuły:
Rok
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = Organisational Values and Employee Involvement / Marian BURSZTYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899. - ISSN 1898-6447 2015
Prace niepublikowane:
Rok
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników / Marian BURSZTYN // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 69-76. - Bibliogr. 2014
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm 2013
Rok
Bursztyn M., (2018), The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 189-195.
2018
Bursztyn M., (2017), Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży. [W:] Dubis M. (red.), Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, s. 39-48.
2017
Bursztyn M., (2017), The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 301-311.
2017
Bursztyn M., (2016), Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 241-248.
2016
Bursztyn M., (2015), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 91-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899
2015
Bursztyn M., (2015), Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka. [W:] Karbowniczek J., Błasiak A., Dybowska E. (red.), Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 105-114.
2015
Bursztyn M., (2014), Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 229-237.
2014
Bursztyn M., (2014), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 69-76.
2014
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
2013
Bursztyn M., (2013), Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 123-132.
2013
Bursztyn M., (2011), Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 629-642.
2011
Bursztyn M., (2011), Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-21.
2011
Rozdziały:
Rok
Bursztyn M., (2018), The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 189-195. 2018
Bursztyn M., (2017), Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży. [W:] Dubis M. (red.), Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, s. 39-48. 2017
Bursztyn M., (2017), The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 301-311. 2017
Bursztyn M., (2016), Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 241-248. 2016
Bursztyn M., (2015), Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka. [W:] Karbowniczek J., Błasiak A., Dybowska E. (red.), Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 105-114. 2015
Bursztyn M., (2014), Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 229-237. 2014
Bursztyn M., (2013), Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 123-132. 2013
Bursztyn M., (2011), Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 629-642. 2011
Bursztyn M., (2011), Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-21. 2011
Artykuły:
Rok
Bursztyn M., (2015), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 91-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899 2015
Prace niepublikowane:
Rok
Bursztyn M., (2014), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 69-76. 2014
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k. 2013