A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Hadrian Piotr ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 62
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 31
Halagarda Michał ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Harańczyk Anna Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 96
Hausner Jerzy ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 361
Hayder Grzegorz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Hejnar Jerzy Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Hejny Ludwik Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Herdan Agnieszka Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 36
Hernik Konrad Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 7
Hetka Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Hofmann Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 11
Holik Grażyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 43
Hołda Artur ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 73
Hołuj Artur ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 20
Hołuj Dominika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Hornik Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 73
Horosz Piotr ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 17
Hubert Joanna Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Huptas Roman ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 5
Hussakowski Władysław Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 3