A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Hadrian Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 5
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 2
Harańczyk Anna Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 8
Hausner Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 44
Hayder Grzegorz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Hejnar Jerzy Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Hernik Konrad Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 5
Hetka Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Hofmann Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Holik Grażyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Hołda Artur ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Hołubowska Krystyna Biblioteka Główna 2
Hornik Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 32
Horosz Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 3
Hussakowski Władysław Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 1
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID