A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Hadrian Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 21
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 14
Harańczyk Anna ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 73
Hausner Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 305
Hayder Grzegorz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Hejnar Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Hejny Ludwik ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 3
Herdan Agnieszka ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Hernik Konrad ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 9
Hetka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Hofmann Tadeusz ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 47
Holik Grażyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 36
Hołda Artur ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 29
Hołubowska Krystyna ORCID Biblioteka Główna 10
Hornik Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 77
Horosz Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 7
Hoszowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 36
Hubert Joanna ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Hussakowski Władysław ORCID Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 16
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID