A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Habrat-Pazdro Agnieszka ORCID Biblioteka Główna , 2
Hadasz Beata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 1
Hadrian Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 101
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 56
Halagarda Michał ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 23
Hamerska Monika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Harańczyk Anna ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 127
Hausner Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 482
Hayder Grzegorz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Hejnar Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 37
Hejny Ludwik ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 3
Held Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 1
Herdan Agnieszka ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Hernik Konrad ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 10
Hetka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 6
Hofmann Tadeusz ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 47
Holik Grażyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 50
Hołda Artur ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 128
Hołubowska Krystyna ORCID Biblioteka Główna 10
Hołuj Artur ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 47
Hołuj Dominika ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 23
Hornik Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 153
Horosz Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 81
Hoszowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 37
Hubert Joanna ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Huptas Roman ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 24
Hussakowski Władysław ORCID Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 16
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID