A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Hadrian Piotr ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 77
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 38
Halagarda Michał ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Harańczyk Anna Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 116
Hausner Jerzy ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 402
Hayder Grzegorz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Hejnar Jerzy Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Hejny Ludwik Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 3
Herdan Agnieszka Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 37
Hernik Konrad Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 7
Hetka Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 5
Hofmann Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 26
Holik Grażyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 44
Hołda Artur ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 84
Hołuj Artur ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 30
Hołuj Dominika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 11
Hornik Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 85
Horosz Piotr ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 29
Hoszowski Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 3
Hubert Joanna Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Huptas Roman ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 10
Hussakowski Władysław Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 3