A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gaik Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 4
Gajda Józef Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 21
Gajewski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 3
Galata Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 3
Garbacik Eugeniusz Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 10
Gęsikowski Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 1
Gnela Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 3
Gniadek Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gołębiowski Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 9
Goryl Antoni Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Górka Kazimierz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 20
Górski Wit Studium Języków Obcych 1
Grabiński Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 29
Grabowski Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 3
Grela-Jaśkowska Janina Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 11
Gryglaszewska Anna Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Grząka Andrzej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Gurnicz Antoni Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Guzik Halina Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 4
Gwiżdż Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Gwiżdż Halina Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5