A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gaik Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 6
Gajda Józef Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 38
Gajewski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 5
Galata Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 4
Garbacik Eugeniusz Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Gaweł Piotr Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 2
Gęsikowski Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 1
Głowacki Leon Studium Języków Obcych 1
Gnela Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 7
Gniadek Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Gollinger-Tarajko Marta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Gołębiowski Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 23
Goryl Antoni Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10
Górka Kazimierz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 33
Górski Wit Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Grabiński Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 47
Grabowski Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 5
Grela-Jaśkowska Janina Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 17
Gryglaszewska Anna Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Grząka Andrzej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Gurnicz Antoni Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Guzik Halina Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 6
Guzik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 3
Gwiżdż Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 3
Gwiżdż Halina Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 14
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID