A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gaik Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 11
Gajda Józef Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 44
Gajewski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 6
Galata Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Garbacik Eugeniusz Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 17
Gaweł Piotr Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 2
Gęsikowski Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 2
Głowacki Leon Studium Języków Obcych 1
Gnela Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 13
Gniadek Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Gollinger-Tarajko Marta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Gołębiowski Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 26
Goryl Antoni Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 16
Górka Kazimierz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 42
Górniak Jarosław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 3
Górski Wit Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Grabiński Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 63
Grabowski Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 7
Grela-Jaśkowska Janina Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 21
Gryglaszewska Anna Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 7
Grząka Andrzej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Gurnicz Antoni Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Guzik Halina Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 8
Guzik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 3
Gwiżdż Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 4
Gwiżdż Halina Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 16