A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gabryś Maria Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Gach Daniel Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 55
Gaik Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 12
Gajda Józef Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 76
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 8
Gajewski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 66
Galata Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 31
Galon Wanda Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Garbacik Eugeniusz Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 18
Garbacik Roman Biblioteka Główna 1
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Gaszyńska Elżbieta Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gaweł Piotr Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gawlik Remigiusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Geodecki Tomasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 2
Gębarowski Marcin ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego 41
Gęsikowski Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 2
Giemza Mariusz ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 30
Giza Wojciech ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 13
Glinka Katarzyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 8
Głodowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Głuszak Michał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Gnela Bogusława ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 85
Gniadek Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 4
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna 2
Golik Danuta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 36
Gollinger-Tarajko Marta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 45
Gołąbek Małgorzata Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Gołębiowski Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 33
Görner Karol Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 1
Goryl Antoni Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 59
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 9
Góral Rafał Wydział Finansów, Katedra Finansów 7
Górka Kazimierz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 303
Górka Łukasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Górniak Jarosław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 28
Górowski Ireneusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 5
Górski Wit Studium Języków Obcych 2
Grabińska Barbara ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 8
Grabiński Konrad ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Grabiński Tadeusz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 209
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Grabowski Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 10
Grabowski Mariusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 21
Grela-Jaśkowska Janina Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 23
Gręda Anna Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością 1
Grotowski Michał Wydział Finansów, Katedra Rynków Finansowych 5
Gryglaszewska Anna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 40
Grząka Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 22
Grzegorczyk Filip ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 4
Guczalska Katarzyna ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 10
Gurnicz Antoni Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Gut Aleksander Wydział Zarządzania, Katedra Prawa 1
Guzik Halina Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 46
Guzik Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 10
Guzik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 6
Gwiżdż Halina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 24