A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gabryś Maria Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 16
Gacek Anna ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 9
Gach Daniel Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 121
Gackowski Karol Biblioteka Główna 18
Gaik Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 7
Gajda Józef Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 53
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 32
Gajewska Teresa Wydział Finansów i Prawa, 3
Gajewski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 126
Galata Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 31
Galik Małgorzata Biblioteka Główna 8
Galon Wanda Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Gałat Wioleta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Garbacik Eugeniusz Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 8
Garbacik Roman Biblioteka Główna 18
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 42
Gaszyńska Elżbieta Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gaweł Piotr Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gawlik Remigiusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 35
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna 9
Gąsior Tomasz Wydział Finansów i Prawa, 1
Geodecki Tomasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 51
Gębarowski Marcin ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego 179
Gęsikowski Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 1
Giemza Mariusz ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 78
Giszterowicz Agnieszka Wydział Zarządzania, 1
Giza Anna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Giza Wojciech ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 45
Glinka Katarzyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 28
Głębecka Marta Studium Języków Obcych 1
Głodowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 28
Głowacki Jakub ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 28
Głuch Maciej Wydział Zarządzania, 1
Głuszak Michał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 71
Gnela Bogusława ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 209
Gnela Maciej ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 20
Gniadek Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Gniewek Józefa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 32
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 5
Golanko Mirosław Wydział Zarządzania, 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna 26
Golik Danuta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 61
Gollinger-Tarajko Marta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 72
Gołąbek Małgorzata Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gołębiowski Bartosz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Gołębiowski Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 26
Gondek Irena Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Chemii Ogólnej 1
Görner Karol Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 13
Goryl Antoni Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 67
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 58
Góral Rafał Wydział Finansów, Katedra Finansów 26
Górecki Stanisław Studium Języków Obcych 1
Górka Kazimierz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 454
Górka Łukasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 44
Górniak Jarosław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 69
Górniak Lech ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 10
Górowski Ireneusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 31
Górski Wit Studium Języków Obcych 10
Grabińska Barbara ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 36
Grabiński Konrad ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 120
Grabiński Tadeusz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 270
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 40
Grabowski Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 9
Grabowski Mariusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 76
Grądziel Anna Wydział Finansów i Prawa, 1
Grądziel Marta Wydział Finansów i Prawa, 1
Grela-Jaśkowska Janina Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 15
Gręda Anna Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością 19
Grochal Kinga Biblioteka Główna 12
Grodzicki Maciej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Gromala Paulina Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Grotowski Michał Wydział Finansów, Katedra Rynków Finansowych 26
Gródek-Szostak Zofia ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Gryglaszewska Anna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 53
Grząka Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 29
Grzebinoga Maria Wydział Zarządzania, 4
Grzegorczyk Filip ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 68
Grzesiak Paweł Wydział Zarządzania, 2
Guczalska Katarzyna ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 32
Guja Dominika ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 16
Gut Aleksander Wydział Zarządzania, Katedra Prawa 1
Guzanek Arkadiusz Wydział Finansów, 1
Guzdek Sylwia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 13
Guzik Halina Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 57
Guzik Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 26
Guzik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 6
Gwiżdż Halina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 22
Gzyl Mateusz Wydział Zarządzania, 1