A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gabryś Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Gac Stanisław ORCID 2
Gach Daniel ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 24
Gajda Józef ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 17
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 4
Gajewski Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 71
Galata Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 14
Galon Wanda ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Garbacik Roman ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Gaszyńska Elżbieta ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gawrońska-Nowak Bogna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 2
Gębarowski Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 18
Giemza Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 17
Giza Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Glinka Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Gnela Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 42
Gniewek Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Golik Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 26
Gollinger-Tarajko Marta ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 36
Gołąbek Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 7
Gołębiowski Tadeusz ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 6
Goryl Antoni ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 40
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Górka Kazimierz ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 224
Górniak Jarosław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 9
Górniak Lech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 17
Górowski Ireneusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Górski Wit ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Grabiński Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 114
Grabowski Janusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 3
Grabowski Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 19
Grela-Jaśkowska Janina ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 2
Grotowski Michał ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 1
Grudzińska-Dymek Anna ORCID Biblioteka Główna 1
Gryglaszewska Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 21
Grząka Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 19
Guczalska Katarzyna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 5
Gut Aleksander ORCID Wydział Zarządzania Katedra Prawa 1
Guzik Halina ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 27
Guzik Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Guzik Marek ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Gwiżdż Halina ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID