A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gabryś Maria Wydział Finansów i Prawa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Gach Daniel Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 114
Gackowski Karol Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Gajda Józef Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 18
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 16
Gajewski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 103
Galata Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 25
Galik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Galon Wanda Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 25
Gaszyńska Elżbieta Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gawlik Remigiusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 19
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Geodecki Tomasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 21
Gębarowski Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 132
Giemza Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 66
Giza Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 33
Glinka Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 20
Głodowska Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 8
Głowacki Jakub ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 15
Głuszak Michał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 34
Gnela Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 125
Gnela Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 5
Gniewek Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 20
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 16
Golik Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 45
Gollinger-Tarajko Marta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 61
Gołąbek Małgorzata Wydział Finansów i Prawa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gołębiowski Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Görner Karol Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 1
Goryl Antoni Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 49
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 28
Góral Rafał Wydział Finansów Katedra Finansów 26
Górka Kazimierz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 356
Górka Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 35
Górniak Jarosław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 52
Górniak Lech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 28
Górowski Ireneusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 20
Górski Wit Centrum Językowe 3
Grabińska Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 22
Grabiński Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 72
Grabiński Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 170
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Grabowski Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 5
Grabowski Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 49
Grela-Jaśkowska Janina Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 2
Gręda Anna Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 8
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Grotowski Michał Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 22
Gródek-Szostak Zofia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 26
Gryglaszewska Anna Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 38
Grząka Andrzej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Grzegorczyk Filip ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 48
Grzesiak Paweł Wydział Zarządzania 1
Guczalska Katarzyna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 22
Guja Dominika ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Gut Aleksander Wydział Zarządzania Katedra Prawa 2
Guzdek Sylwia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 7
Guzik Halina Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Gospodarki Regionalnej 41
Guzik Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 18
Guzik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Gwiżdż Halina Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3