A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gabryś Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Gach Daniel ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 94
Gackowski Karol ORCID Biblioteka Główna 1
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 12
Gajewski Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 64
Galata Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 11
Galik Małgorzata ORCID Biblioteka Główna 4
Garbacik Roman ORCID Biblioteka Główna , 14
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 20
Gawęda Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1
Gawlik Remigiusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 20
Gawrońska-Nowak Bogna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 6
Gągulska Bernadetta ORCID Biblioteka Główna , 14
Geodecki Tomasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 23
Gębarowski Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 114
Giemza Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 50
Giza Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 30
Glinka Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 15
Głodowska Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 8
Głowacki Jakub ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 18
Głuszak Michał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 34
Gnela Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 84
Gnela Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 5
Gniewek Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 18
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Golec-Nycz Elżbieta ORCID Biblioteka Główna , 24
Golik Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 20
Gollinger-Tarajko Marta ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Gołąbek Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Görner Karol ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 1
Goryl Antoni ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 27
Góral Rafał ORCID Wydział Finansów Katedra Finansów 26
Górka Kazimierz ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 141
Górka Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 36
Górniak Jarosław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 45
Górniak Lech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 11
Górowski Ireneusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 19
Górski Wit ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 3
Grabińska Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 22
Grabiński Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 73
Grabiński Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 62
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Grabowski Janusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 2
Grabowski Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 33
Gręda Anna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 8
Grochal Kinga ORCID Biblioteka Główna , 13
Grotowski Michał ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 22
Gródek-Szostak Zofia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 26
Grudzińska-Dymek Anna ORCID Biblioteka Główna 3
Gryglaszewska Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 17
Grząka Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Grzegorczyk Filip ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 48
Grzesiak Paweł ORCID Wydział Zarządzania 1
Grzybowski Marcin ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 5
Guczalska Katarzyna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 18
Guja Dominika ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Gut Aleksander ORCID Wydział Zarządzania Katedra Prawa 1
Guzdek Sylwia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 7
Guzik Halina ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 14
Guzik Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 12
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID