A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gabryś Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 8
Gacek Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 2
Gach Daniel ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 19
Gackowski Karol ORCID Biblioteka Główna 4
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 10
Gajewski Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 14
Galik Małgorzata ORCID Biblioteka Główna 7
Garbacik Roman ORCID Biblioteka Główna , 3
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 11
Gawlik Remigiusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Gawrońska-Nowak Bogna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 2
Gągulska Bernadetta ORCID Biblioteka Główna , 4
Geodecki Tomasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 9
Gębarowski Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 37
Giemza Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 17
Giza Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 10
Glinka Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 7
Głębecka Marta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 1
Głodowska Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 6
Głowacki Jakub ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 12
Głuszak Michał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 19
Gnela Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 45
Gnela Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 9
Gniewek Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 9
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Golec-Nycz Elżbieta ORCID Biblioteka Główna , 7
Golik Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Gollinger-Tarajko Marta ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 6
Gołąbek Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Gondek Irena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 1
Goryl Antoni ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 17
Góral Rafał ORCID Wydział Finansów Katedra Finansów 1
Górecki Stanisław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 1
Górka Kazimierz ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 57
Górka Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Górniak Jarosław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 19
Górniak Lech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 4
Górowski Ireneusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 7
Górski Wit ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 6
Grabińska Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Grabiński Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 34
Grabiński Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 33
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Grabowski Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 24
Gręda Anna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 7
Grochal Kinga ORCID Biblioteka Główna , 12
Grotowski Michał ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 5
Gródek-Szostak Zofia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 31
Grudzińska-Dymek Anna ORCID Biblioteka Główna 1
Gryglaszewska Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Grząka Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Grzegorczyk Filip ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 29
Grzybowski Marcin ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 2
Guczalska Katarzyna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 8
Guja Dominika ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 9
Guzdek Sylwia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 8
Guzik Halina ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 6
Guzik Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID