A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Gabryś Maria Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gacek Anna Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 12
Gach Daniel Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 118
Gackowski Karol Biblioteka Główna 18
Gaik Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 19
Gajda Józef Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 139
Gajda-Kantorowska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 37
Gajewski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 116
Galata Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 32
Galik Małgorzata Biblioteka Główna 10
Garbacik Eugeniusz Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 57
Garbacik Roman Biblioteka Główna 28
Garczorz Barbara Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Garlińska-Bielawska Joanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 57
Gaszyńska Elżbieta Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 6
Gaweł Piotr Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gaweł Wioleta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2
Gawlik Remigiusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 54
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna 25
Geodecki Tomasz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 86
Gębarowski Marcin Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego 10
Gędłek Maciej Wydział Zarządzania, 1
Gęsikowski Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Giemza Mariusz Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 81
Giszterowicz Agnieszka Wydział Zarządzania, 5
Giza Anna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2
Giza Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 58
Glinka Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 31
Głębecka Marta Studium Języków Obcych 2
Głodowska Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 46
Głogowski Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Głowacki Jakub Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 35
Głuc Krzysztof Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 3
Głuch Maciej Wydział Zarządzania, 1
Głuszak Michał Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 92
Gnela Bogusława Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 239
Gnela Maciej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 30
Gniadek Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 33
Godlewska-Dzioboń Bianka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 5
Golanko Mirosław Wydział Zarządzania, 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna 30
Golik Danuta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 64
Gollinger-Tarajko Marta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 75
Gołąbek Małgorzata Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gołębiowski Bartosz Wydział Finansów i Prawa, 6
Gołębiowski Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 40
Gondek Irena Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Chemii Ogólnej 1
Görner Karol Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 21
Goryczka Małgorzata Wydział Zarządzania, 1
Goryl Antoni Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 61
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 72
Góral Rafał Wydział Finansów, Katedra Finansów 25
Górecki Stanisław Studium Języków Obcych 2
Górka Kazimierz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 570
Górka Łukasz Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 44
Górniak Jarosław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 74
Górniak Lech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 13
Górniak Stefan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 16
Górowski Ireneusz Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 33
Górski Wit Studium Języków Obcych 11
Grabińska Barbara Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 41
Grabiński Konrad Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 137
Grabiński Tadeusz Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 367
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 40
Grabowski Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 14
Grabowski Mariusz Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 78
Grądziel Anna Wydział Finansów i Prawa, 3
Grądziel Marta Wydział Finansów i Prawa, 3
Grela-Jaśkowska Janina Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 25
Gręda Anna Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością 19
Gręplowski Marek Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Handlowego 1
Grochal Kinga Biblioteka Główna 13
Grodzicki Maciej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 5
Gromala Paulina Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Grotowski Michał Wydział Finansów, Katedra Rynków Finansowych 26
Gródek-Szostak Zofia Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 120
Gruenwald Robert 2
Gryglaszewska Anna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 51
Grząka Andrzej Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 32
Grzebinoga Maria Wydział Zarządzania, 4
Grzegorczyk Filip Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 69
Grzesiak Paweł Wydział Zarządzania, 3
Grzybowska Henryka 2
Guczalska Katarzyna Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 37
Guja Dominika Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 20
Gurnicz Antoni Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 5
Gut Aleksander Wydział Zarządzania, Katedra Prawa 1
Guzanek Arkadiusz Wydział Finansów, 1
Guzdek Sylwia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 18
Guzik Halina Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 64
Guzik Krzysztof Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 26
Guzik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 8
Gwiżdż Halina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 22
Gzyl Mateusz Wydział Zarządzania, 1