A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Fajferek Antoni ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 47
Falniowski Fryderyk ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Famielec Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 296
Fatuła Dariusz ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Ekonomii 60
Feczko Janusz S. ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 9
Figiel Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 42
Fijał Lesław ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Samorządowych 12
Fijał Tadeusz ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 56
Fijorek Kamil ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Filar Tadeusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Kancelaria Rektora , 21
Filas Jan ORCID Wydział Finansów Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 103
Filip Aleksandra ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 29
Filipek Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 3
Filipiak Kinga ORCID Biblioteka Główna , 5
Fill Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Firlej Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 74
Firszt Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 27
Fischer-Byrska Grażyna ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Folwarski Mateusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 12
Francik Anna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 90
Frańczuk Magdalena ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 8
Frączek Maciej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 41
Frodyma Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 30
Frok Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Fudaliński Janusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 86
Furman Witold ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Furmańska-Oćwieja Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 29
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID