A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Fajferek Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 17
Falniowski Fryderyk ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Famielec Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 206
Fatuła Dariusz Wydział Finansów i Prawa Katedra Ekonomii 46
Figiel Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 36
Fijał Lesław Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Samorządowych 2
Fijał Tadeusz Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 43
Filar Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa Kancelaria Rektora , 12
Filas Jan Wydział Finansów Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 79
Filip Aleksandra Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 26
Filipek Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 3
Fill Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 8
Firlej Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 59
Firszt Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 16
Folwarski Mateusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 3
Francik Anna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 59
Frańczuk Magdalena ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 2
Frączek Maciej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 27
Frodyma Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Frok Adam Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Fudaliński Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 71
Furman Witold ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 25
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID