A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Fajferek Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Famielec Józefa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 86
Fatuła Dariusz Wydział Finansów i Prawa Katedra Ekonomii 14
Figiel Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 17
Fijał Tadeusz Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 14
Filar Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa Kancelaria Rektora , 6
Filas Jan Wydział Finansów Katedra Finansów Przedsiębiorstw 5
Filek Janina ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 22
Filip Aleksandra Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 14
Filipek Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 1
Fill Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Firlej Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 22
Francik Anna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 15
Frączek Maciej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 6
Frodyma Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Fudaliński Janusz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 31
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13