A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Dach Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 206
Dahmani Atmane ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Danel Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 31
Dańda Aleksander ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 2
Davydenko Olga ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 2
Dąbek Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 17
Dąbrowska Jolanta ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Dąbrowski Andrzej ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 14
Dąbrowski Marek A. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 55
Denkowska Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Denkowska Sabina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 32
Depo Janina ORCID Centrum Rozwoju i Promocji 6
Dębska-Rup Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 23
Dimer Aneta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Długosz Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 9
Długosz Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 17
Dobija Dorota ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 40
Dobija Mieczysław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 375
Dolot Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 15
Dołhasz Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 92
Domalewska Danuta ORCID Biblioteka Główna , 22
Domaszewicz Roman ORCID Wydział Finansów Katedra Finansów 48
Donocik Florian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 5
Dowgier Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Drabina Anna ORCID , 1
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , 14
Drąg Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Nauk Politycznych 26
Dresler Zbigniew ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Przedsiębiorstw 98
Drewniak Anna ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Drobny Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 16
Drobny Stanisław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 8
Drohomirecki Jerzy ORCID Studium Języków Obcych 9
Drop Jurand ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Makroekonomii 8
Drozdek Adam ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 2
Dryjański Marek ORCID Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 4
Drzymała Agnieszka ORCID Biblioteka Główna 3
Duda Ignacy ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 201
Duda Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 1
Dudek Jan ORCID Centrum Informatyki 11
Dulnik Dariusz ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Durlak Ewelina ORCID Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 4
Dworak Marek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 2
Dybek Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 2
Dyduch Justyna ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 57
Dymek Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 53
Dyoniziak Ryszard ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 61
Dziadkowiec Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 56
Dziadoń Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 20
Dziedzic Dorota ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 6
Dziedzic Zdzisław ORCID Wydział Towaroznawstwa Zakład Towaroznawstwa 7
Dzierżyński Bronisław ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Dziewońska Maria ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Dzióbek Barbara ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 17
Dziuba-Burczyk Alicja ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 23
Dziura Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 83
Dzwończyk Joanna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 81
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID