A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Dach Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 86
Dahmani Atmane Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Danel Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 84
Dańda Aleksander ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 5
Davydenko Olga Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 2
Dąbek Karolina Wydział Finansów i Prawa 1
Dąbek Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 36
Dąbkiewicz Marcin Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 7
Dąbrowska Justyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Dąbrowski Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 108
Denkowska Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 29
Denkowska Sabina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 52
Dębska-Rup Anna Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 19
Didkivska Svitlana ORCID Jednostka Międzywydziałowa 7
Dimer Aneta Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Długopolska Elżbieta Wydział Finansów 2
Długosz Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 31
Dobija Dorota Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 18
Dobija Mieczysław Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 311
Dobosz Kamil ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 30
Dolot Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 72
Dołhasz Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 114
Domagała Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 5
Domalewska Danuta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 40
Domaszewicz Roman Wydział Finansów Katedra Finansów 1
Dominiak Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Dowgier Paweł Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Drabek Krzysztof Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 5
Drabina Anna ORCID , 14
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 10
Drej Jerzy Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2
Dresler Zbigniew Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Przedsiębiorstw 71
Drobny Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 42
Drop Jurand Jednostka Międzywydziałowa Katedra Makroekonomii 7
Drozdek Adam ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 92
Drozdowski Damian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Drożdż Mateusz Wydział Zarządzania 1
Druszkiewicz Olga Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 1
Duc Magdalena Wydział Towaroznawstwa 1
Duda Ignacy Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 23
Duda Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 10
Dudek Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Dunal Patryk ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Durlak Ewelina Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 12
Dutka-Mucha Małgorzata Wydział Zarządzania 4
Dybek Magdalena Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 2
Dyduch Justyna Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 62
Dygoń Łukasz Dział Obsługi Projektów Unijnych 1
Dymek Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 66
Dyoniziak Ryszard Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 15
Dziadkowiec Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 114
Dziedzic Dorota ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 15
Dzik Halina Wydział Towaroznawstwa 2
Dzióbek Barbara Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 3
Dziuba-Burczyk Alicja Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 12
Dziura Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 82
Dziwisz Monika Wydział Finansów i Prawa 5
Dzwończyk Joanna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 106
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID