A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Dach Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 38
Danel Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 54
Dańda Aleksander ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 5
Davydenko Olga ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 2
Dąbek Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 24
Dąbkiewicz Marcin ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 6
Dąbrowski Marek A. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 73
Denkowska Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Denkowska Sabina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 32
Dębska-Rup Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 10
Dimer Aneta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Długopolska Elżbieta ORCID Wydział Finansów 2
Długosz Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 19
Dobija Dorota ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 2
Dobija Mieczysław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 167
Dobosz Kamil ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 16
Dolot Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 43
Dołhasz Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 70
Domalewska Danuta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 29
Dominiak Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Dowgier Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Drabek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 5
Drabina Anna ORCID , 7
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 4
Dresler Zbigniew ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Przedsiębiorstw 42
Drobny Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 33
Drozdek Adam ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 45
Drożdż Mateusz ORCID Wydział Zarządzania 1
Druszkiewicz Olga ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 1
Duc Magdalena ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Duda Ignacy ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Duda Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 9
Dunal Patryk ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Durlak Ewelina ORCID Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 12
Dutka-Mucha Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania 1
Dybek Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 2
Dyduch Justyna ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 35
Dygoń Łukasz ORCID Dział Obsługi Projektów Unijnych 1
Dymek Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 49
Dyoniziak Ryszard ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 4
Dziadkowiec Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 71
Dziedzic Dorota ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 6
Dzik Halina ORCID Wydział Towaroznawstwa 2
Dzióbek Barbara ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Dziuba-Burczyk Alicja ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 6
Dziura Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 42
Dziwisz Monika ORCID Wydział Finansów i Prawa 5
Dzwończyk Joanna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 55
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID