A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Zabrzeska-Bicz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 3
Zabrzeski-Bicz Marcin ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 3
Zachariasz Igor ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 4
Zadęcka Ewa ORCID Wydział Zarządzania 3
Zając Anna ORCID Wydział Zarządzania 1
Zając Anna ORCID Biblioteka Główna 4
Zając Danuta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Zając Kazimierz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 109
Zając Mariusz ORCID Biblioteka Główna 2
Zając Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 45
Zając Wacław ORCID Wydział Finansów 3
Zając-Frąs Magdalena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 33
Zajączkowska Magdalena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 43
Zaliwski Andrzej ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 21
Załuski Maciej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 3
Zamora Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 25
Zapart Wiesława ORCID Centrum Informatyki 2
Zarakowska Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Zarawska Anna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 5
Zaretskaya Anastasiya ORCID Wydział Zarządzania 1
Zaręba Iwona ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Zaręba Konrad ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 29
Zatorska Żaneta ORCID Jednostka Międzywydziałowa 1
Zawadzka Dorota ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 9
Zawicki Marcin ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 152
Zawilińska Bernadetta ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 91
Zdun Magdalena ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 23
Zeliaś Aleksander ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 217
Zgoda Leopold ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 12
Ziaja-Guzy Renata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Ziarkowski Dominik ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 67
Zielińska Gabriela ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 23
Zielińska Helena ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 24
Zielińska Lidia ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 16
Zieliński Kazimierz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 99
Zieniuk Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 40
Zięba Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 39
Ziębicki Bernard ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 174
Ziółko Monika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 17
Zubek Michał ORCID Wydział Zarządzania 1
Zych Ewa ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 4
Zyguła Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 56
Zysk Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 84
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID