A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Wach Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 85
Wachala Mariusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 1
Wacławik Bogusław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Wajda Wacław ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Wajda-Lichy Marta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 23
Walasek-Walczak Urszula ORCID Wydział Finansów Katedra Prawa 14
Walas-Trębacz Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 79
Walczak Maciej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 40
Walczyk Joanna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Walkosz Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 6
Wałęga Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 36
Wałęga Grzegorz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 30
Wanat Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 29
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 28
Wawak Sławomir ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 59
Wawak Tadeusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 1
Wawryszczuk Dorota ORCID Dział Spraw Pracowniczych , 1
Wąsik Bogusław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 26
Wąsowicz Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 11
Wesołowska Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Wędzki Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 36
Węgrzecka Maria ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Węgrzecki Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 14
Węgrzyn Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 22
Węgrzyn Ryszard ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 32
Wiater Mariola ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 3
Wiatrowski Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 33
Widlak Michał ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 1
Wierzejska Regina ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Wiktor Jan W. ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 68
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 16
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 7
Wilk Dorota ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 1
Wilusz Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 9
Winkler Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 37
Wisiecka Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Wiśniewska Sylwia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 39
Wiśniewski Michał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 26
Witek-Stryszowska Agnieszka ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 2
Witoń Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 1
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Władyka Anatol ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 1
Włodarczyk Robert W. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 42
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 56
Wojas Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Wojciechowski Liwiusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Wojdacki Krzysztof P. ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Wojnarowska Halina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 26
Wojnarowska Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 20
Wojtas Magdalena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Wojtyna Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 92
Wolak Artur ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 15
Wolny Teresa ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 2
Wolski Zbigniew ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Wołoszyn Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 26
Wołoszyn Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 30
Woźniak Andrzej ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 6
Woźniak Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 36
Woźniak Michał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 11
Woźniak Michał Gabriel ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Ekonomii Stosowanej 111
Wójcik Grażyna ORCID Kancelaria Rektora 4
Wójcik Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 22
Wójcik Małgorzata ORCID Biblioteka Główna , 1
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 10
Wójtowicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 18
Wrona Bartłomiej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 13
Wrona Jerzy ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 49
Wronowska Gabriela ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 21
Wróbel-Rotter Renata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 35
Wróblewska Justyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 29
Wydmańska Renata ORCID Dział Współpracy Międzynarodowej , 1
Wydymus Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 23
Wypych Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 7
Wyrobek Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 48
Wyrostek Mariusz ORCID Wydział Zarządzania 2
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID