A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Wach Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 255
Wachala Mariusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 7
Wacławik Bogusław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Wacławowicz Stanisław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 82
Wajda Wacław ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Przedsiębiorstw 28
Wajda-Lichy Marta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 42
Walasek-Walczak Urszula ORCID Wydział Finansów Katedra Prawa 15
Walas-Trębacz Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 198
Walczak Maciej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 75
Walczowska Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 18
Walczyk Joanna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Walden-Kozłowska Adalberta ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Opakowalnictwa Towarów 76
Waligórska Agnieszka ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walkosz Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 81
Wałęga Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 61
Wałęga Grzegorz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 51
Wanat Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 107
Wantuła Halina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Socjologii 28
Wardęga Joanna ORCID Wydział Zarządzania 1
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 54
Wawak Sławomir ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 123
Wawak Tadeusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 12
Wawryszczuk Dorota ORCID Dział Spraw Pracowniczych , 1
Wawrzycki Adam ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Wąsik Bogusław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 86
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 92
Wąsowicz Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 13
Wąsowicz Krzysztof Marian ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 14
Wdowiak Wojciech ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 25
Weryńska Maria ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Wesołowska Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 2
Westphal Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Analiz Strategicznych 4
Węc Józef Janusz ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 9
Wędrychowicz Andrzej ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 7
Wędzki Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 138
Węgiel Elżbieta ORCID Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 1
Węglarz Jadwiga ORCID Biblioteka Główna 4
Węgrzecka Maria ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 58
Węgrzecki Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 150
Węgrzyn Danuta ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 27
Węgrzyn Ryszard ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 80
Wiater Mariola ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 5
Wiatrowski Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 46
Widlak Michał ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 1
Wieczór Anna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 8
Wierzbicki Wawrzyniec ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 41
Wierzejska Regina ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Więcek Janusz ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Wiktor Jan W. ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 437
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 19
Wilczyński Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 10
Wilk Dorota ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 1
Wilk Józef ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 11
Wilusz Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 51
Winiarski Władysław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 10
Winkler Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 104
Wisiecka Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Wisowska Wiesława ORCID 1
Wiśniewska Danuta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewska Sylwia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 61
Wiśniewski Michał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 44
Witalis Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 4
Witek-Stryszowska Agnieszka ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 6
Witkowska Janina ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Witoń Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 3
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Władyka Anatol ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 29
Władyka Halina ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Włodarczyk Robert W. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 84
Wnęk Kazimiera ORCID Biblioteka Główna 1
Woda Wiktoria ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 4
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 107
Wojas Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Wojciechowski Jerzy ORCID Katedra Technologii i Towaroznawstwa 1
Wojciechowski Liwiusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 7
Wojdacki Krzysztof P. ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 73
Wojnarowska Halina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 77
Wojnarowska Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Wojnarowska-Niemiec Elżbieta ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 12
Wojtas Magdalena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Wojtyna Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 360
Wolak Artur ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 19
Wolny Teresa ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 3
Wolski Zbigniew ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Wołoszyn Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 114
Wołoszyn Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 47
Woś Mirosław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Woźniak Andrzej ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej 9
Woźniak Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 84
Woźniak Michał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 144
Woźniak Michał Gabriel ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Ekonomii Stosowanej 294
Woźniakiewicz Teresa ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii 24
Wódz Jacek ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 10
Wójcik Grażyna ORCID Kancelaria Rektora 4
Wójcik Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 33
Wójcik Małgorzata ORCID Biblioteka Główna , 1
Wójcik Władysława ORCID Biblioteka Główna 1
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 20
Wójtowicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 74
Wrona Bartłomiej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 43
Wrona Jerzy ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 435
Wronowska Gabriela ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 39
Wróbel-Rotter Renata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 61
Wróblewska Justyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 42
Wrzosek Ewa ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Wydmańska Renata ORCID Dział Współpracy Międzynarodowej , 3
Wydymus Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 154
Wydymus Zofia ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 30
Wypych Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 8
Wyrobek Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 92
Wyrostek Mariusz ORCID Wydział Zarządzania 3
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID