A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Wach Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 338
Wachala Mariusz Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 7
Wacławik Bogusław Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Wacławowicz Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 75
Wajda Wacław Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 27
Wajda-Lichy Marta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 53
Walasek-Walczak Urszula Wydział Finansów, Katedra Prawa 15
Walas-Trębacz Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 228
Walczak Maciej Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 99
Walczowska Anna Jednostka Międzywydziałowa, Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 12
Walczyk Joanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Walden-Kozłowska Adalberta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów 48
Waligórska Agnieszka Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walitza Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 2
Walkosz Anna Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 68
Wałęga Agnieszka ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 83
Wałęga Grzegorz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 74
Wanat Stanisław Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 113
Wantuła Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Socjologii 18
Wardęga Joanna Wydział Zarządzania, 3
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 68
Wawak Sławomir ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 142
Wawak Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa, Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 8
Wawryszczuk Dorota Dział Spraw Pracowniczych 1
Wawrzycki Adam Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Wąsik Bogusław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 60
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 90
Wąsowicz Krzysztof Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Wąsowicz Krzysztof Marian Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Wdowiak Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania 23
Weryńska Maria Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Wesołowska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 12
Westphal Izabela Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 4
Węc Józef Janusz Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 7
Wędrychowicz Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Wędzki Dariusz Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 131
Węgiel Elżbieta Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 1
Węgrzecka Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 50
Węgrzecki Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 121
Węgrzyn Danuta Wydział Finansów, Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Joanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 36
Węgrzyn Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 88
Wiater Mariola Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 6
Wiatrowski Piotr ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 45
Widlak Michał Wydział Zarządzania, 2
Wieczór Anna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 13
Wierzbicki Wawrzyniec Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 39
Wierzejska Regina Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Więcek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Wiktor Jan Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 451
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 29
Wilczyński Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna Studium Języków Obcych 11
Wilk Dorota Studium Języków Obcych 2
Wilk Józef Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Wilusz Tadeusz Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 36
Winiarski Władysław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Winkler Renata Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 116
Wisiecka Magdalena Studium Języków Obcych 2
Wisowska Wiesława 1
Wiśniewska Danuta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewska Sylwia Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 57
Wiśniewski Michał Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 92
Witek-Stryszowska Agnieszka Wydział Finansów, Katedra Rynków Finansowych 6
Witkowska Janina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Witoń Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 16
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 5
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 29
Władyka Halina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Włodarczyk Robert W. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 103
Wnęk Kazimiera Biblioteka Główna 1
Woda Wiktoria Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 4
Wodecka-Hyjek Angelika Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 125
Wojas Maria Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Wojciechowski Liwiusz Wydział Zarządzania, 20
Wojdacki Krzysztof Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 71
Wojnarowska Halina Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 79
Wojnarowska Magdalena Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 39
Wojnarowska-Niemiec Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 10
Wojtas Magdalena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Wojtyna Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 399
Wolak Artur ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 37
Wolny Teresa Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 2
Wołoszyn Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 112
Wołoszyn Paweł Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 62
Woś Mirosław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 4
Woźniak Andrzej Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 17
Woźniak Krzysztof ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 95
Woźniak Michał Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 133
Woźniak Michał Gabriel Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Ekonomii Stosowanej 335
Woźniakiewicz Teresa Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii 20
Wódz Jacek Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Wójcik Grażyna Kancelaria Rektora 4
Wójcik Katarzyna Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 45
Wójcik Małgorzata Biblioteka Główna 1
Wójcik Marzena ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego 9
Wójtowicz Piotr ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 80
Wrona Bartłomiej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 40
Wrona Jerzy Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 432
Wronowska Gabriela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 55
Wróbel-Rotter Renata Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 60
Wróblewska Justyna Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 51
Wrzosek Ewa Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Wydmańska Renata Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Wydymus Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 160
Wydymus Zofia Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 19
Wygoda Mateusz ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 9
Wypych Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Wyrobek Joanna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 107
Wyrostek Mariusz Wydział Zarządzania, 3