A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Wach Krzysztof Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 321
Wachala Mariusz Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 7
Wacławik Bogusław Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Wacławowicz Stanisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 75
Wajda Wacław Wydział Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 27
Wajda-Lichy Marta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 49
Walasek-Walczak Urszula Wydział Finansów, Katedra Prawa 13
Walas-Trębacz Jolanta Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 224
Walczak Maciej Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 90
Walczowska Anna Instytut Towaroznawstwa, Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 11
Walczyk Joanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Walden-Kozłowska Adalberta Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 47
Waligórska Agnieszka Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walkosz Anna Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 68
Wałęga Agnieszka Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 73
Wałęga Grzegorz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 65
Wanat Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 103
Wantuła Halina Wydział Ekonomii, Katedra Socjologii 18
Wardęga Joanna Wydział Zarządzania, 3
Warmińska Katarzyna Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 66
Wawak Sławomir Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 130
Wawak Tadeusz Instytut Towaroznawstwa, Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 8
Wawryszczuk Dorota Dział Spraw Pracowniczych 1
Wawrzycki Adam Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Wąsik Bogusław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 54
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 88
Wąsowicz Krzysztof Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 17
Wąsowicz Krzysztof Marian Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Wdowiak Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania 23
Weryńska Maria Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Wesołowska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 10
Westphal Izabela Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 3
Węc Józef Janusz Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 7
Wędrychowicz Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 4
Wędzki Dariusz Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 129
Węgiel Elżbieta Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 1
Węgrzecka Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 49
Węgrzecki Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 116
Węgrzyn Danuta Wydział Finansów, Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Joanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 34
Węgrzyn Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 84
Wiater Mariola Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 6
Wiatrowski Piotr Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 42
Widlak Michał Wydział Zarządzania, 1
Wieczór Anna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 13
Wierzbicki Wawrzyniec Wydział Ekonomii, Katedra Mikroekonomii 39
Wierzejska Regina Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Więcek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Wiktor Jan Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 431
Wiktor-Mach Dobrosława Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 15
Wilczyński Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna Centrum Językowe 11
Wilk Dorota Centrum Językowe 2
Wilk Józef Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Wilusz Tadeusz Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 36
Winiarski Władysław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Winkler Renata Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 106
Wisiecka Magdalena Centrum Językowe 2
Wisowska Wiesława 1
Wiśniewska Danuta Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewska Sylwia Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 49
Wiśniewski Michał Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 70
Witek-Stryszowska Agnieszka Wydział Finansów, Katedra Rynków Finansowych 6
Witkowska Janina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Witoń Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 14
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka Wydział Zarządzania, 4
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 28
Władyka Halina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Włodarczyk Robert W. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 94
Wnęk Kazimiera Biblioteka Główna 1
Woda Wiktoria Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 4
Wodecka-Hyjek Angelika Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 117
Wojas Maria Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Wojciechowski Liwiusz Wydział Zarządzania, 18
Wojdacki Krzysztof Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 71
Wojnarowska Halina Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 75
Wojnarowska Magdalena Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 36
Wojnarowska-Niemiec Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 10
Wojtas Magdalena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Wojtyna Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 391
Wolak Artur Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 31
Wolny Teresa Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 2
Wołoszyn Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 106
Wołoszyn Paweł Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 56
Woś Mirosław Wydział Ekonomii, Katedra Finansów 4
Woźniak Andrzej Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 17
Woźniak Krzysztof Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 94
Woźniak Michał Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 133
Woźniak Michał Gabriel Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Ekonomii Stosowanej 326
Woźniakiewicz Teresa Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii 19
Wódz Jacek Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Wójcik Grażyna Kancelaria Rektora 4
Wójcik Katarzyna Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 43
Wójcik Małgorzata Biblioteka Główna 1
Wójcik Marzena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Procesowego 4
Wójtowicz Piotr Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 77
Wrona Bartłomiej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 38
Wrona Jerzy Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 432
Wronowska Gabriela Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 53
Wróbel-Rotter Renata Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 58
Wróblewska Justyna Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 47
Wrzosek Ewa Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Wydmańska Renata Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Wydymus Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 153
Wydymus Zofia Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 19
Wypych Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Wyrobek Joanna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 100
Wyrostek Mariusz Wydział Zarządzania, 2