A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Tadeusiewicz Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 57
Talaga Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa 1
Tapek Sylwia ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Tarajko-Kowalska Justyna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Targalski Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 119
Tarnawska Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 46
Tarnowska Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Tatar Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 68
Tataruch Kinga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 22
Teczke Janusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 104
Teczke Michał ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 25
Tekiela Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , 1
Telega Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 25
Telega Andrzej ORCID Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 25
Telejko Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Tendera-Właszczuk Helena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 111
Teneta-Płotkowiak Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 29
Thier Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 65
Thlon Michał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 103
Timler-Świech Maja ORCID Akademickie Centrum Kariery 4
Tlałka-Janoszek Alina ORCID Krakowska Szkoła Biznesu , 11
Toborek-Mazur Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 93
Tokarczyk Anna ORCID Biblioteka Główna 34
Tomal Mateusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Tomala Justyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Tomana Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomaszewska Kornelia ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 3
Tor Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 15
Tracz Damian ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Trad Mony ORCID 2
Trąbka Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 46
Trębacz Tadeusz ORCID Wydział Finansów i Prawa 2
Trętko Monika ORCID Wydział Zarządzania 8
Trojanowska Małgorzata ORCID Biuro Programów Zagranicznych 3
Trojnar Bartosz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Truszkowska Barbara ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 2
Trybuła Jakub ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Trzcieniecki Jerzy ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Zarządzania Międzynarodowego 12
Tuchowski Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa 41
Turek Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 77
Turek-Radwan Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Turski Waldemar ORCID Wydział Finansów 2
Tużnik Halina ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Tylec Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 39
Typek Elżbieta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 2
Tyran Bożena ORCID Wydział Zarządzania 1
Tyrańska Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 207
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID