A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Tadeusiewicz Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 40
Tapek Sylwia ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Tarajko-Kowalska Justyna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Targalski Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 111
Tarnawska Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 31
Tatar Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 47
Tataruch Kinga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 7
Teczke Janusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 75
Teczke Michał ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 13
Tekiela Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , 1
Telega Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Telega Andrzej ORCID Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Tendera-Właszczuk Helena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 64
Teneta-Płotkowiak Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 26
Thier Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3
Thlon Michał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 25
Timler-Świech Maja ORCID Akademickie Centrum Kariery 4
Tlałka-Janoszek Alina ORCID Krakowska Szkoła Biznesu , 1
Toborek-Mazur Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 65
Tokarczyk Anna ORCID Biblioteka Główna 17
Tomana Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomaszewska Kornelia ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Tor Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 15
Trąbka Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 14
Truszkowska Barbara ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Trzcieniecki Jerzy ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Zarządzania Międzynarodowego 11
Tuchowski Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa 8
Turek Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 37
Turek-Radwan Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Tużnik Halina ORCID Biblioteka Główna , 1
Tylec Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 22
Tyrańska Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 142
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID