A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Tadeusiewicz Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 17
Tapek Sylwia ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Tarajko-Kowalska Justyna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Targalski Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 42
Tarnawska Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 9
Tatar Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 23
Teczke Janusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 44
Teczke Michał ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 7
Tekiela Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , 1
Telega Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Telega Andrzej ORCID Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Tendera-Właszczuk Helena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 26
Teneta-Płotkowiak Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 14
Thier Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Thlon Michał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Timler-Świech Maja ORCID Akademickie Centrum Kariery 4
Toborek-Mazur Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 38
Tokarczyk Anna ORCID Biblioteka Główna 5
Tor Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Trąbka Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 6
Trzcieniecki Jerzy ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Tuchowski Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa 1
Turek Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 20
Tużnik Halina ORCID Biblioteka Główna , 1
Tylec Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 11
Tyrańska Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 71
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID