A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Taczanowska Zdzisława ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Tadeusiewicz Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 125
Talaga Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa 1
Tapek Sylwia ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Tarajko-Kowalska Justyna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Targalski Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 153
Tarnawska Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 46
Tarnowska Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Tatar Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 79
Tataruch Kinga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 21
Teczke Janusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 130
Teczke Michał ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 23
Tekiela Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , 1
Telega Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 24
Telega Andrzej ORCID Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 23
Telejko Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Tendera-Właszczuk Helena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 116
Teneta-Płotkowiak Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 52
Thier Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Thlon Michał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 100
Timler-Świech Maja ORCID Akademickie Centrum Kariery 4
Tlałka-Janoszek Alina ORCID Krakowska Szkoła Biznesu , 11
Toborek-Mazur Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 94
Tokarczyk Anna ORCID Biblioteka Główna 34
Tomal Mateusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Tomala Justyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Tomana Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomaszewska Kornelia ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 3
Tomsia Antoni ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Tomza Ryszard ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Tor Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 16
Towpik-Szejnowska Teresa ORCID Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Tracz Damian ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Tracz Józef ORCID Kancelaria Rektora 1
Trad Mony ORCID 1
Trąbka Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 45
Trela Maria ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Trętko Monika ORCID Wydział Zarządzania 8
Trojanowska Małgorzata ORCID Biuro Programów Zagranicznych 2
Trojnar Bartosz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Truszkowska Barbara ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 2
Truszkowski Janusz ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 1
Trutkowski Janusz ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Trybuła Jakub ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Trzcieniecki Jerzy ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Zarządzania Międzynarodowego 85
Tuchowski Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa 41
Turek Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 69
Turek-Radwan Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Turski Waldemar ORCID Wydział Finansów 2
Tużnik Halina ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Tylec Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 37
Typek Elżbieta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 2
Tyran Bożena ORCID Wydział Zarządzania 1
Tyrańska Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 200
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID