A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 59
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2
Chlipała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 19
Chłapek Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 115
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 17
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 155
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 4
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 1
Chrabąszcz Robert Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 7
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 40
Chwiałkowski Wojciech Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 36
Ciałowicz Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 20
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 121
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 185
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 9
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 25
Cieśla Stanisław Wydział Finansów Katedra Ekonomii 37
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 3
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 79
Clowes David ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 16
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 32
Czaja Izabela ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 55
Czarnik Ewa Biblioteka Główna 3
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 46
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 176
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 165
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 17
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 33
Czerniak Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 4
Czerwiec Edyta Wydział Finansów Katedra Ubezpieczeń 12
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 19
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 275
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 28
Czubik Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 29
Czupryna Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3
Czyżycka-Dura Teresa Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 15