A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 13
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 1
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 15
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Cieśla Stanisław Wydział Finansów Katedra Ekonomii 15
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 6
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 12
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 3
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 18
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 22
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 4
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 14
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 31
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11