A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 14
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 18
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 1
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 20
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 12
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 13
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 14
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 8
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 9
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 3
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 11
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 23
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 26
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 5
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 13
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 32
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11