A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 6
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 16
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 19
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 1
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 21
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 19
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 16
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 1
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 15
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 9
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 11
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 4
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 12
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 26
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 28
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 5
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 13
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 36
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11