A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 10
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 25
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 6
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 52
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 39
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 2
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 16
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 16
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 12
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 10
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 17
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 101
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 58
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 10
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 12
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 55
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11