A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 21
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 4
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 80
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 39
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 116
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 15
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 92
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 99
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 13
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 26
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 73
Clowes David ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 12
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 27
Czaja Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 36
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 27
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 145
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 97
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 14
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 16
Czerwiec Edyta Wydział Finansów, Katedra Ubezpieczeń 2
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 12
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 215
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 11
Czubik Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 8
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12