A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 3
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 13
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 18
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Cieśla Stanisław Wydział Finansów Katedra Ekonomii 11
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 6
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 2
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 12
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 19
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 20
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 5
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 5
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 24
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5