A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 6
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 16
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 14
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 21
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 17
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 1
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 12
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 8
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 8
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 4
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 10
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 25
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 24
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 4
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 10
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 31
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9