A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 8
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 23
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 22
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 30
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 4
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 44
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 35
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 2
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 13
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 12
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 9
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 7
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 77
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 40
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 7
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 11
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 46
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10